Rajf od brašuna u smaragdno zelenoj boji sa staklenim zlatnim zrakastim perlicama.