rajf za kosu sa sitnim ružicama, biserima i metalnim srebrnim listićima