Irena Vučinić, dizajnerica nakita, ukrasa za kosu i nakita za vjenčanja.

Irena Vučinić, dizajnerica nakita, ukrasa za kosu i nakita za vjenčanja.